Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

+420 461 613 748

Současnost

čtvrtek
9. 3. 2023

Spokojené děti,registrační číslo projektu : CZ.02.02.03/00/22_002/0001141

 

Od 1.9.2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je zvyšování kvality,inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 

Z finančních prostředků v celkovém výši 424.152,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

- Školní asistent MŠ

 

pátek
27. 8. 2021

Školní rok 2022/2023

 

1.  Škola bude nadále pracovat podle na základě hodnocení minulého období aktualizovaného Školního vzdělávacího programu Podej mi ruku a půjdeme projít svět.Tento program je setaven na základě přirozeného střídání ročních období,vychází z potřeb a přání dětí.Prioritami pro tento rok zůstává vytváření základů sociálních dovedností,prohlubování přírodovědné gramotnosti,orientace na přírodu jako součást prostředí,vytváření základů ekologického povědomí a chování  a názorné a jednoduché rozvíjení technické a logické schopnosti dětí.ŠVP klade důraz na vzdělávání ve všech činnostech i situacích v průběhu celého dne,hlavním prostředkem je hra a prožitek.K nahlédnutí je tento program v dolní šatně.

2.  I během tohoto roku bychom chtěli připravit dětem i rodičům různé akce.Uspávání broučků,besídky,dílničky,Den Země ,plavecký výcvik,divadla,kina...patří mezi každoročně pořádané akce.

3.  Ve 2 třídách bude zapsáno podle věku 44 dětí. K 1.9. jsou v dolním oddělení 2 dětí do tří let,proto je v této třídě snížený počet na 18.Dětí s povinným předškolním vzděláváním je 14.

4.  Ve škole pracuje 11 zaměstnankyň,4 učitelky,1 školní asistentka,školnice a uklízečka,vedoucí školní jídelny a 3 kuchařky.

 

Naším cílem je spokojenost dětí i rodičů.

Vytvářet každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti,ke komunikaci s ostatními,posilovat jeho samostatné rozhodování a jednání.

Respektovat individuální potřeby dětí,reagovat na ně a pomáhat v jejich uspokojování.

Všechny děti mají stejná práva,stejné možnosti i stejné povinnosti.

 

 

 

 

Podpora společného vzdělávání MŠ Morašice II,registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/0020684

Od 1.9.2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OPVVV prostřednictvím výzvy 02-20-080 Šablony III.Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 263.196,-Kč hradíme tyto aktivity:

- Školní asistent - personální podpora MŠ

- Projektový den ve výuce

 

 

Naše mateřská škola je umístěna v rozsáhlé účelovém areálu tří budov a velké školní zahrady.V první přízemní budově se nachází školní kuchyně s nezbytným zázemím, kancelář vedoucí školní jídelny a školní jídelna pro děti a učitele základní školy.Tato budova je chodbou spojena s budovou užívanou dětmi. Jedná se o budovu dvoupatrovou, v přízemí bezbariérovou. V současnosti  využíváme obě podlaží, kde jsou třídy dětí, šatny, umývárny, toalety a přípravné kuchyňky, kabinety. V třetí budově je kancelář účetní, zbytek budovy škola nevyužívá.

Součástí areálu je rozsáhlá zahrada plná zdravé zeleně, vybavená dostatečným množstvím  herních prvků a pískovištěm. Vlastníme koloběžky, odrážedla, traktory,  na kterých děti jezdí po chodnících v areálu.

Areál je situovaný stranou od komunikací, proto je prostředí  klidné, nerušené hlukem, nezasažené zplodinami. Zahrada je v době provozu volně přístupná malým dětem z obce v doprovodu rodičů.

Umístění školy v klidné oblasti zajišťuje bohaté a bezpečné možnosti pro vycházky do přírody, například potok Fiala a jeho okolí, ovocný sad a vůbec celé okolí obce nabízejí příležitosti pro poznávání přírody a hlavně zdravý pobyt na čerstvém vzduchu.

 

 

 

Název Formát Velikost
KONTAKTY
Mateřská škola Morašice, okres Svitavy, 569 51
+420 461 613 748
+420 739 068 677
Copyright © 2017 Mateřská škola Morašice