Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

+420 461 613 748

Personální obsazení

  • kolektiv mateřské školy se stabilizuje ,většina pracovnic využívá dlouholetých pracovních zkušeností ve školství
  • pracovnice se podílejí na vytváření koncepce školy, zapojují se do společných akcí.Vzhledem k nižšímu počtu pracovnic je třeba maximální podpory nepedagogů, především školnice a uklízečky při zajišťování školních akcí.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY
Mateřská škola Morašice, okres Svitavy, 569 51
+420 461 613 748
+420 739 068 677
Copyright © 2017 Mateřská škola Morašice