Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

+420 461 613 748

Organizace dne

Dopolední činnosti – 6.30 – 11.30 hodin

 

 • hry a činnosti podle volby a přání dětí –spontánní, řízené
 • didakticky zacílené činnosti – skupinové, individuální
 • individuální svačina – nejpozději do 8.30 hodin
 • cvičení – řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity
 • pobyt venku – 9.30 – 11.15, 11.30

  

      -     oběd  -   I. oddělení, mladší děti  -  11.30 – 12.00 hodin

                -   II.oddělení, starší děti     - 11.45 -  12.30 hodin

 

Odpolední činnosti – 12.00– 16.00 hodin,

                            

Mladší děti

 • poslech pohádky, relaxační hudby
 • odpolední odpočinek individuální délky
 • svačina
 • hrové činnosti

 

                  -     12.30 – 16.00 hodin

Předškolní děti

 • relaxace
 • činnosti skupinové, individuální didakticky zacílené
 • činnosti podle vlastní volby, svačina
 • hrové činnosti

 

 

KONTAKTY
Mateřská škola Morašice, okres Svitavy, 569 51
+420 461 613 748
+420 739 068 677
Copyright © 2017 Mateřská škola Morašice