Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

+420 461 613 748

Provoz mateřské školy

Provoz školy je od 6.30hodin do 16.00 hodin.

Děti přicházejí do školy do 8.30 hodin.

Škola umožňuje výjimečně i pozdější příchod dětí během dne podle požadavků rodičů.

Všechny děti jsou přijímány k celodenní docházce.

Způsob stravování - celodenní

KONTAKTY
Mateřská škola Morašice, okres Svitavy, 569 51
+420 461 613 748
+420 739 068 677
Copyright © 2017 Mateřská škola Morašice