Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

+420 461 613 748

Identifikační údaje o MŠ

 1. Název – Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

 

 

 1. Sídlo  - 569 51 Morašice 134

 

 

 1. Zřizovatel – Obec Morašice

 

 1. Právní forma – příspěvková organizace – právní subjekt od 1.1.2003

Způsob hospodaření – vlastní účty – prostředky od zřizovatele a ze státního rozpočtu

IČO -70157359

Telefon – 461 613748

                739 068677

Identifikační číslo datové schránky školy  -  gmuku33    

Elektronic.adresa – msmorasice@lit.cz

Webové stránky – www.msmorasice.cz

 

 1. Ředitelka – Miloslava Benešová

 

 1. Kapacita školy – celkem 50 dětí

 

 1. Počet zapsaných dětí – 44 v roce 2022/2023 
 1. Součást – školní jídelna s kapacitou 250 strávníků

 

 1. Zápis do MŠ  nový školní rok – v období 2. – 16. května , přijetí dětí ve správním řízení na základě stanovených kritérií

 

 1. Provoz školy – od 6.30 do 16.00 hodin
 • příchod dětí do 8.30 hodin
 • možnost příchodu dětí i během dne podle požadavků rodičů
 • způsob stravování – celodenní
 • od 1.9.2014 jsou všechny děti přijímány k celodenní docházce

 

 1. Přerušení, omezení provozu školy  - obvykle v měsíci červenci a srpnu po projednání se zřizovatelem

 

 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání – 100,-Kč za měsíc

 

 1. Platnost dokumentu – 1.9.2014 – nejméně do 8/2023 s úpravami dle aktuálních změn

 

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných předpisů.Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí,které publikuje na svém webu.OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům,jejich opravu,výmaz,přenos OÚ,omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:Mateřská škola Morašice,okres Svitavy

Pověřenec pro OÚ: ing. Klára Hudečková

                            e-mail:poverenec@litomysl.cz

                            tel.:720 073 518

                            Osobní konzultace možná po telefonní domluvě.

KONTAKTY
Mateřská škola Morašice, okres Svitavy, 569 51
+420 461 613 748
+420 739 068 677
Copyright © 2017 Mateřská škola Morašice