Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

+420 461 613 748
pátek
9. 4. 2021

Aktuální informace pro rodiče 8.4.2021

 

1.V pondělí 12.4.2021 se na základě Mimořádného opatření MZDR 14600/2021 zahajuje opět provoz mateřské školy,bohužel pouze pro děti,které mají povinnou předškolní docházku a pro děti rodičů IZS.Počet dětí na třídě je daný nařízením - max.15 dětí,proto budou děti rozděleny do dvou skupin,které budou pracovat,hrát si,obědvat i pobývat venku zcela oddělěně.Doba provozu zůstane zachována 6.30-16.00 hod.

2. Dle výše uvedeného mimořádného opatření nemůže nastoupit dítě bez negativního antigenního testu provedeného v rámaci školy.

3.Testování dětí bude probíhat 2krát týdně,v pondělí a ve čtvrtek,v době od 6.30 do 8.30 hodin.

Při příchodu do budovy dostanou děti od školní asistentky antigenní test,který s pomocí rodičů použijí a pak odevzdají školní asistentce.Rodiče setrvají s dítětem venku do doby zřetelného výsledku testu.V případě negativního výsledku a po vydenzifikování rukou a dle pokynu školní asistentky doprovodí rodiče dítě do šatny,kde setrvají nezbytně dlouhou dobu.Poté dítě předají běžným způsobem učitelce.V případě pozitivního testu obdrží rodiče potvrzení a dítě musí absolvovat u lékaře PCR test,jehož výsledek rodič neprodleně oznámí do mateřské školy.

Insruktážní video k testování testem LEPU - http:/www.youtube.com/watch?v=LsOnrA-Oe

Testovat se nemusí děti,které prodělaly onemocnění COVID -19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního testu s pozitivním výsledkem.Toto je nutné doložit lékařskou zprávou.

Výsledky testování ve škole budou zapisovány do přehledů testování.

Pro testování není možné použít vlastního testu či testovat dítě doma.

4.Protože je tato doba náročná pro dospělé,ale i děti,nabízíme rodičům individuální konzultace s učitelkami.Naším společným cílem jsou šťastné děti v bezpečném prostředí.

5.Výchovně vzdělávací proces - budeme pokračovat v plnění cílů dle našeho ŠVP,vzhledem ke složení skupin budeme cíleně podporovat rozvoj každého dítěte podle jeho individuálních potřeb.

6.Rodiče zajistí dětem do šatny 1 podepsanou zdravotnickou roušku v obalu pro případ vycházky mimo areál školy do zastavěné oblasti.

7.Děti z mateřských škol nemusí v areálu školy nosit ochranný prostředek k zakrytí obličeje.

8.Mateřská škola Morašice bude v době školních prázdnin uzavřena od 19.7. do 15.8.2021.

 

   8.4. 2021                                    M.Benešová,ředitelka MŠ

 

 

úterý
6. 4. 2021

Zápis do Mateřské školy Morašice,okres Svitavy pro školní rok 2021/2022 bude

ve středu 12.5.2021 od 13 do 16 hodin.

Základní informace k přijímaní dětí pro školní rok 2021/2022 jsou ke stažení v části ,,Dokumenty ke stažení" spolu s prohlášením zákonných zástupců včetně žádosti o přijetí dítěte.

 

V Morašicích 6.4.2021                        M.Benešová,řed.

úterý
23. 3. 2021

Zápis do 1.třídy ZŠ Morašice proběhne v týdnu 19.4.-23.4.2021.

Bližší informace najdete na stránkách ZŠ Morašice  http://skolamorasice.cz

Žádost o přijetí a Žádost o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení i zde v Dokumentech ke stažení.

neděle
28. 2. 2021

 

Vzhledem k vládou přijatému krizovému opatření ze dne 26.3.2021 a tím prodloužení účinnosti předchozího krizového opatření č.200 ze dne 26.2.2021,kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení,bude

 

Mateřská škola Morašice,okres Svitavy UZAVŘENA do 11.4.20121

Ošetřovné :informace o OČR rodiče získají na 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

kde je i online formulář.Podle nových pravidel škola již žádné potvrzení nevyplňuje.

 

Distanční výuka dětí v posledním ročníku před zahájením povinné docházky do ZŠ:v úterý 30.3,6.4 2021 v době od 6.30 do 9.30 hodin si rodiče v mateřské škole vyzvednou tištěné materiály (prac.listy,básničky,omalovánky a další úkoly)pro své děti na týden.Vypracované úkoly předají rodiče učitelce v týdnu,kdy bude v MŠ opět zahájen provoz.

 

 

 

V Morašicích 30.3.2021                                     M.Benešová,řed.

pondělí
1. 6. 2020

S platností od 1.6.2020 nemusí děti během pobytu v MŠ nosit roušku.Prosíme rodiče o ponechání jedné nepoužité roušky v sáčku v šatně pro případ náhlého výskytu nemoci.

V Morašicích 1.6.2020                   

                                              Miloslava Benešová

                                              ředitelka MŠ

úterý
28. 4. 2020

Dobrý den Vám všem,

pokud máte chuť tvořit a pracovat s Vašimi dětmi,nabízíme Vám pár odkazů na stránky,kde byste mohli načerpat inspiraci:)

krokotak.com

alik.cz

napadyproanicku.cz

detskestranky.cz

detskeomalovanky.cz

tvorive.estranky.cz

lipka - eko

výlety z karantény - videa z různých zajímavých míst naší vlasti

Věříme,že zde najdete spoustu báječných nápadů :)

 

KONTAKTY
Mateřská škola Morašice, okres Svitavy, 569 51
+420 461 613 748
+420 739 068 677
Copyright © 2017 Mateřská škola Morašice