Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

+420 461 613 748
pondělí
21. 6. 2021

 Dne 21.6.2021 v 9.00 hod. k nám přijede divadlo ,,Di" s pohádkou Jak Honza ke štěstí přišel.Vybíráme 50,- Kč.

úterý
1. 6. 2021

Mateřská škola Morašice,okres Svitavy

Oznámení rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s §34,odst.2 a §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,o přijetí či npřijetí uchazečů o předškolní vzdělávání v Mateřské škole Morašice,okres Svitavy pro školní rok 2021/2022:

 

Seznam uchazečů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchazeč                                                               Výsledky řízení

12/2021                                                        přijat/přijata

05/2021                                                        přijat/přijata

11/2021                                                        přijat/přijata

06/2021                                                        přijat/přijata

02/2021                                                        přijat/přijata

10/2021                                                        přijat/přijata

07/2021                                                        přijat/přijata

01/2021                                                        přijat/přijata

09/2021                                                        přijat/přijata

03/2021                                                        přijat/přijata

04/2021                                                        přijat/přijata

08/2021                                                        přijat/přijata

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Datum zveřejnění :1.6.2021                            Miloslava Benešová  ředitelka MŠ

 

 

 

pátek
30. 4. 2021

Zápis do Mateřské školy Morašice,okres Svitavy pro školní rok 2021/2022 bude

probíhat od 2.5. do 12.5.2021

 

Rodiče - zákonní zástupci dítěte si v době od 10.4.2021 stáhnou žádost o přijetí.

Vyplněnou žádost s přílohami pošlou rodiče v době od 2.5. do 12.5. mateřské škole a to :

1.Poštou - Mateřská škola Morašice,okres Svitavy,56951 Morašice 134

2.Datovou schránkou - gmuku33

3.Elektronicky s elektronickým podpisem - msmorasice@lit.cz

4.Osobně vhozením do poštovní schránky na budově školní kuchyně

 

Rodiče do 17.4.2021 obdrží emailem potvrzení o přijetí přihlášky a přidělené registrační číslo pro správní řízení.

Termín zveřejnění výsledků zápisu je 1.6.2021

Základní informace k přijímaní dětí pro školní rok 2021/2022 jsou ke stažení v části ,,Dokumenty ke stažení" spolu s prohlášením zákonných zástupců včetně žádosti o přijetí dítěte.

 

V Morašicích 30.4.2021                        M.Benešová,řed.

pátek
30. 4. 2021

Aktuální informace pro rodiče 30.4.2021

 

   Mateřská škola Morašice bude v době školních prázdnin uzavřena od 19.7. do 15.8.2021.

 

   8.4. 2021                                    M.Benešová,ředitelka MŠ

 

 

pondělí
1. 6. 2020

S platností od 1.6.2020 nemusí děti během pobytu v MŠ nosit roušku.Prosíme rodiče o ponechání jedné nepoužité roušky v sáčku v šatně pro případ náhlého výskytu nemoci.

V Morašicích 1.6.2020                   

                                              Miloslava Benešová

                                              ředitelka MŠ

úterý
28. 4. 2020

Dobrý den Vám všem,

pokud máte chuť tvořit a pracovat s Vašimi dětmi,nabízíme Vám pár odkazů na stránky,kde byste mohli načerpat inspiraci:)

krokotak.com

alik.cz

napadyproanicku.cz

detskestranky.cz

detskeomalovanky.cz

tvorive.estranky.cz

lipka - eko

výlety z karantény - videa z různých zajímavých míst naší vlasti

Věříme,že zde najdete spoustu báječných nápadů :)

 

KONTAKTY
Mateřská škola Morašice, okres Svitavy, 569 51
+420 461 613 748
+420 739 068 677
Copyright © 2017 Mateřská škola Morašice