Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

+420 461 613 748
čtvrtek
30. 9. 2021

V pondělí 11.10. v 10.30 hod přijede do školky divadlo U dvou sluncí a zahrají nám pohádku ,,S Bohoušem po lese ".Vybíráme 55,-Kč.

pátek
27. 8. 2021

Aktuální informace pro rodiče

1.  Školní rok začíná ve středu 1.9.2021

2.  Vzhledem k opatření ke covid -19 není možné pozvat rodiče na rodičovskou schůzku do školky.Přesto je povinností zákonných zástupců dětí seznámit se se základními závaznými  dokumenty a proto je žádáme,aby si na stránkách školky www.msmorasice.cz přečetli Školní řád a Vnitřní řád školní jídelny.V těchto dokumentech naleznou všechny zásadní informace pro pobyt dětí v naší školce.Při nástupu dítěte do  školky rodiče potvrdí svým podpisem,že se s těmito dokumenty seznámili.Toto se týká všech rodičů.

3.  Stravné a školné je možné uhradit v hotovosti u vedoucí školní jídelny 31.8. od 6.30 do 14.00 hodin a 1.9. ve stejné době.Uhradit platby lze i formou bezhotovostního styku a to po vyplnění přihlášky ke stravování,která je již nyní připravena k vyzvednutí v mateřské škole a jejíž součástí jsou přístupové údaje k platbě.Tyto údaje platí po celou dobu stravování dítěte v naší jídelně,tzn. i v době docházky do základní školy.

4.  Při nástupu nového dítěte do školky je také třeba u paní učitelky vyzvednout Evidenční list dítěte,který je třeba řádně vyplnit a nechat potvrdit pediatrem.Rodiče stávajících dětí na tomto listu zkontrolují údaje,případně je opraví.

5.  Co potřebuje dítě do naší mateřské školy najdete také na výše uvedených stránkách školy.

 

Další informace získáte přímo u p.učitelek.

 

Těšíme se na všechny děti a přejeme dětem,rodičům i sobě,aby byl tento nový školní rok krásný,šťastný a klidný.

 

Za kolektiv MŠ M.Benešová,ředitelka

pátek
27. 8. 2021

Mateřská škola Morašice,okres Svitavy

Aktuální opatření pro provoz školy od 1.9.2021 vzhledem ke covid-19

(pokyny jsou vydány na základě doporučení MŠMT)

 

Základní hygienická pravidla

 

1.  Zákonní zástupci dětí či jimi pověřené osoby jsou povinni vstupovat do budovy školy se zakrytými dýchacími cestami.

2.  Při vstupu do budovy si rodiče nebo jimi pověřené osoby vždy vydezinfikují ruce připravenou dezinfekcí s virucidním přípravkem.

3.  Osoby doprovázející děti vstoupí pouze do šatny,po převlečení přivedou děti ke třídě,do které nebudou vstupovat.S učitelkou se domluví u dveří šatny.

4  .Děti si řádně před vstupem do třídy omyjí ruce mýdlem a osuší.

5.  Do školky budou přijímány jen děti zdravé,bez známek infekčního onemocnění.

6.  Rodiče omezí svůj pobyt na dobu nezbytně nutnou.

7.  Škola klade zvýšený důraz na osobní hygienu dětí a zaměstnanců.

8.  Je dbáno na řádnou a častou dezinfekci a úklid hygienických i ostatních zařízení a na časté větrání prostor školy.

9.  V rámci stravování není umožněn samoobslužný výdej stravy.

 

Další informace

 

1.  Zákonnní zástupci musí v případě změny aktualizovat své telefonické údaje pr případ vzniku infekčního onemocnění.

2.  Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o případné nákaze nebo karanténě dítěte či přímého rodinného příslušníka.

 

Pokyny při podzření na výskyt nákazy covid-19 v mateřské škole

 

1.  Sledovat případný projev příznaků u dětí i dospělých.

     V případě patrných příznaků již při příchodu dítěte s doprovodem/teplota nad 37 st./ nebude dítěti umožněn vstup do herny a doprovod si jej odvede domů.

     V případě výskytu příznaků během pobytu ve škole bude dítě odděleno od ostatních a izolováno v ložnici. Škola bude neprodleně informovat zákonného zástupce,který dítě v co nejkratší době odvede domů.

     Při patrných příznacích u zaměstnance bude tento vyslaný domů.

     Osoby v kontaktu s dítětem či zaměstnancem s příznaky použijí neprodleně ochranu dýchacích cest.

2.   Ve všech výše uvedených případech je nutné informovat daného lékaře(pediatra,praktického l.)

3.  V případě chronického onemocnění dítěte není třeba potvrzení lékaře,pokud toto vyplývá z již dřívější dokumentace.

 

24.8.2021                                                                    M.Benešová

úterý
28. 4. 2020

Dobrý den Vám všem,

pokud máte chuť tvořit a pracovat s Vašimi dětmi,nabízíme Vám pár odkazů na stránky,kde byste mohli načerpat inspiraci:)

krokotak.com

alik.cz

napadyproanicku.cz

detskestranky.cz

detskeomalovanky.cz

tvorive.estranky.cz

lipka - eko

výlety z karantény - videa z různých zajímavých míst naší vlasti

Věříme,že zde najdete spoustu báječných nápadů :)

 

KONTAKTY
Mateřská škola Morašice, okres Svitavy, 569 51
+420 461 613 748
+420 739 068 677
Copyright © 2017 Mateřská škola Morašice